Til de fleste høreapparater av nyere dato finnes det streamerløsninger som kan overføre lyd trådløst til høreapparatene dine fra TV, mobiltelefon, ekstern mikrofon, PC etc.

 

 

Audiografen, tillegsutstyr 1

 

Høreapparatene vil da fungere som (trådløse) hodetelefoner.

Slike løsninger består av en sender og eventuelt en streamer som overfører signalene fra senderen til høreapparatene.

Mange av de nyeste høreapparatmodellene kan imidlertid motta lydsignalene direkte fra senderen og trenger ikke streamer for overføring av lyd.

Trenger du utstyr til flere behov kan det være nødvendig med flere sendere ; for eksempel en sender for TV og en som forsterker lyden fra din samtalepartner.

Streamerutstyr er veldig fleksibelt og stort sett enkelt å bruke, men de trekker ekstra strøm fra høreapparatene og enkelte av enhetene krever jevnlig lading.

For noen kan det være andre løsninger (tekniske hjelpemidler), med lignende funksjoner som er enklere å bruke. 

 

Audiografen, tillegsutstyr2

 

Mobiltelefon:

Med noen av de nyeste høreapparatmodellene kan du streame lyd (musikk eller en telefonsamtale) direkte fra telefonen til høreapparatene. Dette gjelder foreløpig kun for iPhone.

Med andre modeller vil lyden fra telefonen din sendes via bluetooth til streameren som du har rundt halsen og direkte inn til høreapparatene. Har du høreapparat på begge ører får du stereolyd! Med denne løsningen kan du også kjøre bil samtidig som du snakker i telefonen. Har du musikk på telefonen kan du lytte til dette gjennom streamerutstyret.

 

TV:

Med noen høreapparatmodeller kan du streame lyd direkte til høreapparatene fra en sender som kobles til ditt TV-apparat. 

Med andre modeller sendes TV-lyden via streameren som du har rundt halsen.

 

Ekstern minimikrofon:

For enkelte kan det være vanskelig å føre en samtale også en til en, når det er en del bakgrunnsstøy, for eksempel når man kjører bil, er på kafebesøk, på handletur etc. Da kan en slik løsning være ideell. Senderen er en liten mikrofon som enkelt festes på den du skal prate med og som sender lyden direkte, (ev. via en streamer som du har i halsen) uten forstyrrelser til høreapparatene.

 

En slik minimikrofonløsning kan gjerne styres av pårørende, hvis høreapparatbrukeren selv synes det blir for komplisert med tilleggsutstyr.

 

Til noen høreapparatmodeller finnes kombinasjonsløsninger hvor telefonstreameren også kan fungere som en bordmikrofon. Enkelte modeller kan også bruke iPhone som ekstern mikrofon. 

 

Fjernkontroll:

Finnes både i kombinasjonsløsninger som streamer og i varianter som bare styrer høreapparatene.

Det kan være aktuelt dersom høreapparatet ikke har brytere, eller hvis man synes det er vanskelig å betjene dem bak øret. Dagens høreapparater har imidlertid en automatikk som gjør at mange ikke har behov for å endre innstillinger på apparatene. Som oftest er det derfor ikke nødvendig med fjernkontroll til høreapparatene.

 

Fjernkontroll via mobiltelefon:

Stadig flere av de nyeste høreapparatmodellene kan styres via en app på android telefoner.

Eksempler på funksjoner utover de mest vanlige er geolokalisering, direktestreaming av musikk og -telefonsamtaler og at telefonen kan brukes som ekstern mikrofon. Vær oppmerksom på at slike funksjoner er tilgjengelige kun for noen av de aller nyeste høreapparatmodellene på markedet. 

 

 

Er du nysgjerrig på hva som finnes til ditt høreapparat? Spør audiografen din eller gå inn på nettsiden for aktuell leverandør, du finner lenker til alle de norske høreapparatleverandørene nederst på denne siden.

 

 

Les også om hørselstekniske hjelpemiddel