Tilpasning og utprøvning av høreapparater, hvordan foregår dette?

 

Før tilpasning

Kanskje er du ikke helt sikker på om du trenger- eller ønsker høreapparat og du vil ha litt mer informasjon før du bestemmer deg.

Vi starter uansett med en hørselstest og tolkning av denne. Dersom det blir aktuelt vil du også få generell informasjon om det å bruke høreapparater. Vi kan eventuelt se litt på hvilke høreapparater som kan være aktuelle for deg.

Hvis/når du bestemmer deg for at du vil prøve høreapparater hjelper vi deg med en henvisning til øre-nese-hals spesialist i Trondheim. Det er nødvendig med en undersøkelse hos ØNH-spesialist for å få rekvisisjon på høreapparater. NAV dekker da høreapparater opp til kr 5975,- per øre, samt nødvendig tilleggsutstyr.

Du kan også be fastlegen din om henvisning direkte til ØNH-spesialist. Dersom du ønsker å gå hos Audiografen AS for tilpasning av høreapparater må du si i fra om dette til fastlegen din og/eller ØNH-spesialisten når du kommer til time der.

 

Før vi begynner tilpasning av høreapparater er følgende punkter gjennomført:

 

 • Hørselsmåling og forklaring av testresultat
 • Undersøkelse hos ØNH-spesialist
 • Kartlegging av dine hørselsproblemer, samt forventninger, ønsker og behov ift høreapparat.
 • Informasjon om tilvenning og bruk av høreapparat
 • Informasjon om aktuelle høreapparattyper og -modeller
 • Søknad sendt til NAV

Deretter tar vi avtrykk av ørene dine hvis du skal ha en høreapparattype hvor dette er nødvendig. Eller vi tilpasser lydslanger/receivere og domer til aktuelt høreapparat.

Du har nå vært på 1-2 konsultasjoner hos audiografen og 1 konsultasjon hos ØNH-spesialisten.

 

Tilpasning av høreapparat

Det som vanligvis skjer under en tilpasningstime er:

 

 • Først tilpasses propp og slange (for BTE med støpt propp).
 • Høreapparatene kobles til data for programmering (dette gjøres stort sett trådløst).
 • Du får apparatene i ørene og det taes en kalibrering/feedbacktest. Eventuelle justeringer på slange/propp kan være aktuelt før videre programmering.
 • Vi foretar deretter en rekke målinger med en liten slange i øregangen din, for å finne mest mulig presis innstilling av lyden. Dette kalles PMM (Probe Microphone Measurements). 
 • Forsterkningen i apparatene innstilles i forhold til hørselstapet ditt med PMM, men i første omgang ofte litt svakere enn det som er utregnet til å være målforsterkning for din hørsel. Erfaringsmessig er det lettere å venne seg til lyden om den settes opp gradvis. Den gradvise oppjusteringen kan gjøres automatisk i høreapparatene eller manuelt på hver kontrolltime.
 • Innstillinger og program i apparatene blir justert etter dine behov.
 • Lyden prøves ut og justeres eventuelt etter dine ønsker.
 • Du lærer hvordan du skal sette apparatene i ørene, betjening og enkel rengjøring.
 • Informasjon om tilvenning, ansvar og forsikring.

 

Etter tilpasningen har du selv ansvar for trening og tilvenning til høreapparatene etter de instruksjoner som er gitt. Hvis du har en smarttelefon kan vi koble deg på Signia Telecare (nytt fra april 2017) slik at du kan følge et tilvenningsprogram med lytteøvelser og andre oppgaver, via en app på telefonen din.

 

Du får en kontrolltime etter ca 4 uker, men det anbefales at du tar kontakt underveis dersom det er noe du trenger hjelp til. Du kan også stille spørsmål via Signia Telecare hvis du bruker det.

 

Det er veldig viktig at du bruker høreapparatene så mye som mulig mens du har dem på prøve. Det er nå tilvenningen skjer og det er dine erfaringer og tilbakemeldinger på kontrolltimen som gir grunnlag for eventuelle justeringer.

 

Kontrolltime 

(ca 4 uker etter tilpasning)

Kontrolltimen(e) er en del av høreapparatutprøvningen og da er det viktig at du gir tilbakemelding om hva du er fornøyd eller misfornøyd med, for at vi best mulig skal kunne etterjustere forsterkning og andre innstillinger i høreapparatene.

 • Propper som gnager eller sitter dårlig kan slipes, justeres eller byttes.
 • Noe informasjon fra sist må kanskje repeteres. Spørsmål besvares.
 • Vi vil vurdere aktivering av ekstrafunksjoner i høreapparatene.
 • Det blir gitt utfyllende informasjon om vedlikehold og rengjøring.

 

Dersom det gjøres endringer i lyden, anbefales stort sett en ekstra kontrolltime.

 

Du har krav på, og mulighet til å prøve flere hørepparatmodeller før du bestemmer deg. Kanskje har ikke de første apparatene fungert så bra, eller du er bare nysgjerrig på å prøve flere likevel. Er du i tvil, vil vi gi deg råd i forhold til dette.

Det kan altså bli flere tilpasnings- og kontrolltimer før vi er ferdige.

Når vi er ferdige og du har bestemt deg for å beholde høreapparatene vil vi vurdere behov for- og ev. tilpasse -tilleggsutstyr og vi varsler hørselskontakt i din kommune om eventuelle hjelpemiddelbehov.

Til slutt går vi gjennom et evalueringsskjema og fyller ut tildelingsskjema til NAV

 

 

Det kan i noen tilfeller være greit å ha med en pårørende til konsultasjoner under utprøvningen, slik at man er to om å huske all informasjon.

 

Du må regne med minst 3 konsultasjoner totalt, gjennomsnittlig bruker vi ca 4 konsultasjoner på en høreapparatutprøvning før tildelingsskjemaet signeres.

 

Etterkontroll 

Vi anbefaler en etterkontroll ca 3 måneder etter endt utprøvning. Det er veldig mye informasjon iløpet av utprøvningsperioden og vi ser at de fleste har behov for litt repetisjon og utfyllende informasjon etterhvert. Justering av forsterkning og aktivering av ekstra funksjoner kan også være aktuelt. Kanskje er du også mere moden for å tenke på om du trenger tilleggsutstyr og/eller hjelpemidler nå, enn for noen måneder siden.

 

 

Kostnader

Kr 550,- for hørselstest.

Kr 3600,- for utprøvning av høreapparater. Prisen inkluderer opptil 4 konsultasjoner. Er det nødvendig med flere konsultasjoner, vil det koste kr 390,- per gang. Dersom du bare bruker 3 konsultasjoner under selve utprøvningen, vil etterkontroll etter ca 3 måneder regnes som din 4. konsultasjon.

 

Det kan også tilkomme en egenandel på selve høreapparatet. Høreapparatleverandørene har kontraktsforhandlede priser med NAV og dersom apparatene er dyrere enn kr 5975,- må du betale det overskytende selv. På dagens kontrakt gjelder dette kun noen få modeller, og egenandelen på disse er fra ca 250,- til ca 400 kr per stk.