For den som ikke er så mobil kan vi tilby hjemmebesøk for tilpasning og justering av høreapparater. 

For hjemmebesøk tilkommer et gebyr i forhold til nødvendig kjøretid. Minimumsgebyr er kr 200,-

 

Audiografen tilbyr faste, jevnlige besøksdager på sykehjem, trygde- og omsorgsboliger o.l. i Orkdalsregionen.

Beboerene betaler ikke ekstra for hjemmebesøk på disse dagene.

 

 

Audiografen 2015 06 copy