priser på spesialpropper og hørselvern finner du under hvert enkelt produkt 

 

gjeldende fra 01.01.2017

HØREAPPARATUTPRØVNING * 3600,-
KONSULTASJON 390,-
ÅRSKONTROLL /med høreprøve 490,-/890,-
AVSTØP TIL ØREPROPP PR. STK.** 250,-
OMPROGRAMMERING/JUSTERING /med PMM** 390,- /690,-
HØREPRØVE  550,- 
TILPASNING AV TILLEGGSUTSTYR** 650,-
   
Reparasjonsomkostninger (v/innsending av høreapparat) 250,-
Programmering av låneapparat (v/reparasjoner) 250,-
   
Phonak 6 pk. batterier 45,-
Phonak 60 pk. batterier 405,-
Oppladbare 2 pk. batterier 300,-
Batteritester 45,-
   
H3 Filter 120,-
Hear Clear filter (8stk løse i pose/8stk i eske) 85,-/100,-
No Wax, Pro Wax og Cerustop filter 55,-
Øvrige filter 45,-
   
Lydslanger 5 stk. 100,-
Domer 10 stk. (Widex/andre) 110,-/100,-
Domer 6 stk Siemens/Hansaton  100,-
   
Renseservietter 20 stk 50,-
Rensetabletter 21 stk 50,-
Blåseball 60,-
Rensesett 185,-/210,-
Rensekost/pinne ulike typer 10,-/15,-/20,-/35,-
Tørkeboks, elektronisk  600,-
Comfort krem 60,-
   

 

*Prisen gjelder for inntil 4 konsultasjoner, dersom det er behov for flere konsultasjoner er prisen kr 390,- per gang. **Inkludert innenfor utprøvningsperioden.